Sosiaalityö

Katsaus Ruotsin ja Norjan sosiaalihuollon lainsäädäntöön

Yhteistyöllä kohti ehjiä ja vaikuttavia palvelukokonaisuuksia

Yhteistyöllä kohti ehjiä ja vaikuttavia palvelukokonaisuuksia - Asiakas ja kuntalaislähtöisiä näkökulmia sosiaalialan ja sosiaalityön kehittämiseen Pohjoismaista

Koosteessa peilataan pohjoismaisia asiakaslähtöisyyden ja ehjien palvelukokonaisuuksien tavoitetta suhteessa alan asiantuntijuuteen ja monitoimijaisen yhteistyön mahdollisuuksiin ja sen reunaehtoihin. Erityisesti tarkasteluun otetaan perustellusti tässä tavoitellussa yhteistyössä juuri sosiaalialan ja sosiaalityön asiantuntijuus. Kooste osoittaa monin esimerkein, että asiakaslähtöisyys on yhteinen haaste koko sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmälle. Se on sitä mitä suurimmassa määrin myös sosiaalialan ja sosiaalityön uusille yhteistyöhön nojaaville työkäytännöille, toimintatavoille ja rakenteille.

Asiakaslähtöisyyteen liitetyn yhteistyön lisäksi selvityksessä tarkastellaan monialaista yhteistyötä lainsäädännön ohjauksen ja velvoittavuuden näkökulmista. Tarkastelun painopiste on sosiaali- ja hyvinvointialan lainsäädäntöjen sisällöissä suhteessa monitoimijaiseen yhteistyöhön. Kysymystä syvennetään muista Pohjoismaista poimituin sellaisin kehittämistyön esimerkein, jotka tukevat kansallisia sosiaali- ja terveyspoliittisia linjauksia ja strategisia tavoitteen asetteluja.

KOHTI EHJIÄ JA VAIKUTTAVIA PALVELUKOKONAISUUKSIA