Matkaraportit

RUOTSI

SOTE-RAKENTEET JA PALVELUT MUUTOKSESSA – Osaamiskeskusten uudet kuviot, mahdollisuudet ja haasteet

OSAAMISKESKUSJOHDON JA -NEUVOTTELUKUNNAN OPINTOMATKA TUKHOLMAAN 5.-6.2.2014

Matkan ohjelma ja kysymykset

Ohjelma ja aikataulut

Socialstyrelsen

Detta gör socialstyrelsen, Johan Glad

Utvecklingsbehov inom socialtjänst

Ulf Malmström, Pär Alexandersson och Ann-Britt Thulin

Socialstyrelsens arbete med kunskapsstyrning och nationell samverkan

Jenny Rehnman

Evidensbaserad praktik och implementering av densamma

Marit Grönberg-Eskel och Johan Glad

Marit Grönberg-Eskel och Johan Glad II

Kunskapsguiden – en nationell portal som samlar bästa tillgängliga kunskap från flera aktörer

Christina Loord-Ullberg och Peter Lindqvist

Barnens behov i centrum – BBIC

Johan Glad

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
Introduktion om bakgrunden till SKL:s arbete med kunskapsutveckling och
Överenskommelsen om stöd till evidensbaserad praktik och SKL´s organisation för stödet

Anna Lilja Qvarlander

Kunskap till praktik – Hur har vi byggt upp en struktur för utveckling av missbruks- och beroendevården

Gunborg Brännström

Arbete med att stötta medlemmarna i arbetet för psykisk hälsa

Fredric Lindencrona

Forskning och Utveckling (FoU) Södertörn
Presentation av FoU Södertörn

Kristina Engwall


TANSKA

Opintomatkaraportti Tanska, Kööpenhamina 19. – 22.8.2004:
Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Sosiaali- ja terveysalan yksikkö

katso raportti

Raportti Kehitysvammaliiton ja NOPUKSEN matkasta Norjaan ja Tanskaan 28-30.8 2002:
Ulla Salonen-Soulié, Pirjo Knif ja Tuula Mulju

katso raportti

KANSAINVÄLISTYVÄ SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO - Raportti Kuntakoulutuksen ja NOPUKSEN järjestämästä matkasta Tanskaan:
Jari Koivisto (toim.)

katso raportti

KANSAINVÄLISTYVÄ TERVEYDENHUOLTO KOULUTUSMATKA TANSKAAN 30.11.-3.12.2003 - Matkaraportti:
Jari Koivisto (toim.)

katso raporttiRUOTSI

Tulevaisuuden sosiaalitoimi – miten sen tietopohjaa vahvistetaan Ruotsissa. Matkaraportti Tukholmasta 20-21.4.2004:
Harri Jokiranta, Martti Lähteinen, Eini Pihlajamäki, Erja Saarinen, Ulla Salonen-Soulié

katso raportti

Perinteinen UFFE uudistuu:
Ulla Salonen-Soulié, Pirjo Knif ja Tuula Mulju

katso raportti

Raportti tutustumis- ja työseminaarimatkasta Faluniin 16.-17.5.2002:
Ulla Salonen-Soulié, Pirjo Knif ja Tuula Mulju

katso raportti