Johtoryhmä

SONet BOTNIA JOHTORYHMÄ

 

SONet BOTNIAn toimintaa ohjaa, toiminnasta ja taloudesta vastaa johtoryhmä, jossa on yhdeksän jäsentä, kolme kultakin alueelta. Johtoryhmän esittelijänä ja sihteerinä toimii kehitysjohtaja. Johtoryhmässä on lisäksi kutsuttuja asiantuntijoita.

 

Johtoryhmän toimikausi on kaksi vuotta.

 

Johtoryhmän jäsenten valinta tapahtuu siten, että Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite ja Vaasan kaupunki nimittävät johtoryhmään kumpikin kolme jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Seinäjoen kaupunki nimittää kaksi jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet ja Seinäjoen ammattikorkeakoulu nimittää yhden jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen.

 

Johtoryhmä:

  • nimittää sosiaalialan osaamiskeskuksen edustajan valtakunnalliseen neuvottelukuntaan
  • hyväksyy sosiaalialan osaamiskeskuksen strategian ja johtaa sitä
  • päättää toiminnan painopisteistä ja niihin liittyvistä hankkeista
  • päättää kaksivuotisesta toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta valtion avustuksen osalta
  • hyväksyy vuosittaisen toimintakertomuksen ja selvityksen valtionavustuksen käytöstä
  • nimeää alueelliset ohjausryhmät
  • nimeää toiminnan kannalta tarpeelliset kehittäjäryhmät
  • päättää sosiaalialan osaamiskeskuksen kannalta merkittävistä hankinnoista
  • antaa lausuntonsa kehitysjohtajan ja kehittämissuunnittelijoiden valinnoissa
  • tekee esityksen kehitysjohtajan varahenkilöstä (sijaisesta) Seinäjoen ammattikorkeakoululleJOHTORYHMÄ 2020-2022

 

Varsinainen jäsen

Varajäsen

Jussi Salminen, Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite, puheenjohtaja

Tanja Witick, Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite

Tarja Oikarinen-Nybacka, Keski-Pohjanmaan

sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite 

Marja Paananen, Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite

Aila-Leena Matthies, Jyväskylän yliopiston Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Pirjo Forss-Pennanen, Centria-ammattikorkeakoulu 

Harri Jokiranta, Seinäjoen kaupunki

Anneli Saarinen, Seinäjoen kaupunki

Tytti Luoto, Ilmajoen kunta

Sirpa Tuomela-Jaskari, Järvi-Pohjanmaan perusturva

Erkki Penttinen, Vaasan kaupunki

Jukka Kentala, Vaasan kaupunki

Tiia Krooks, Närpiön kaupunki

Carola Linden, Pietarsaaren kaupunki

Varpu Rajaniemi, Pohjanmaan liitto

Riku Niemistö, Vaasan ammattikorkeakoulu

Päivi Rinne, Seinäjoen Ammattikorkeakoulu

Jaakko Hallila, Seinäjoen Ammattikorkeakoulu

Kutsutut asiantuntijat:  
Tuula Jäntti, Vaasan seudun yhdistykset ry  
Sirpa Nevasaari, SILTA yhteisöklubi, Kosti ry  
Matti Rekiaro, Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, Perusterveydenhuollon ja terveyden edistämisen yksikkö Aksila  
Riitta Vatanen, Seinäjoen järjestötalo  
Päivi Berg, Vaasan sairaanhoitopiiri, perusterveydenhuollon yksikkö  

 

 

 


 

 

JOHTORYHMÄ 2018-2020

 

Varsinainen jäsen

Varajäsen

Erkki Penttinen, Vaasan kaupunki, puheenjohtaja

Jukka Kentala, Vaasan kaupunki

Tiia Krooks, Kaskisten kaupunki

Carola Linden, Pietarsaaren kaupunki

Varpu Rajaniemi, Pohjanmaan liitto

Riku Niemistö, Vaasan kaupunki

Jussi Salminen, Soite, vpj. 

Tanja Witick, Soite

Tarja Oikarinen-Nybacka, Soite

Marja Paananen, Soite

Aila-Leena Matthies, Klan yliop. Chydenius

Pirjo Forss-Pennanen, Centria Ammattikorkeakoulu

Harri Lintala, Seinäjoen kaupunki

Riitta Suojanen, Seinäjoen kaupunki

Maria-Liisa Nurmi, Kuusiokuntien sosiaali- ja terveyskuntayhtymä

Antti Perkkalainen, Kuntayhtymä Kaksineuvoinen

Taina Junttila, Seinäjoen Ammattikorkeakoulu

Päivi Rinne, Seinäjoen Ammattikorkeakoulu

Kutsutut asiantuntijat:  
Tuula Jäntti, Vaasan seudun yhdistykset ry  
Sirpa Nevasaari, SILTA yhteisöklubi, Kosti ry  
Matti Rekiaro, Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollon ja terveyden edistämisen toimintayksikkö Aksila  
Riitta Vatanen, Järjestötalo, Yhteisöjen Yhdistys ry  
Pia Wik, Vaasan sairaanhoitopiiri, perusterveydenhuollon yksikkö