Arkisto

Storstadens hjärta och smärta
Nordisk storstadskonferens i Helsingfors 9-11 oktober 2005
Läs mer

TERVE-SOS 2005 Ehjä elämä Turussa 25.-26.5.2005.
Luentolyhennelmät
Kunskapsutvecklingen i Norden –fokus på barnskyddet (ke6a)
Seminariet förmedlar aktuella nordiska erfarenheter och idéer om hur man i samarbetsnätverk kan utveckla personalens kompetens inom svåra barnskyddsärenden.
Gitte Jakobsen: KABU – Kvalitet i Anbringelsearbejdet med Børn og Unge (slides)
Evaluering af KABU delprojekter
Tänk långsiktigt! En samhällsekonomisk modell för prioriteringar som påverkar barns psykiska hälsa

Erityistehtävä toteutetaan osana Pohjoismaiden Ministerineuvoston alaista NOPUS-toimintaa.

Nopus-info

NOPUS - Nordiska utbildningsprogrammet för utveckling av social service/ Pohjoismainen koulutusohjelma sosiaalipalvelun kehittämiseksi

NOPUS - Nordiska utbildningsprogrammet för utveckling av social service/ Pohjoismainen koulutusohjelma sosiaalipalvelun kehittämiseksi

Läs NOPUS nyheterSe NOPUS utbildningarSe mer om NOPUSAjankohtaista
(Katso myös NOPUS aktuellt!)

Norja

Islanti

Ruotsi

Tanska