Tuki Oikeasta Paikasta (TOP) - Stöd Från rätt plats Länsi-Suomen lastensuojelun monialainen vahvistaminen 2020 - 2022

TOP-hanke on päättynyt 31.12.2022
 
Hankkeen kokonaisuus löytyy INNOKYLÄSTÄ
 
Hankkeen päätavoite on kehittää lastensuojelun piirissä olevien lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä tukevia palveluja. Tavoitteena on lisäksi, että lastensuojelun piirissä olevien lasten ja nuorten osallisuus ja vaikuttamisen mahdollisuus lisääntyvät. Hankkeen hallinnoijana toimii Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Vasso Ab. SONet BOTNIA toimii hankkeessa osatoteuttajana.
 
Hankkeen kehittäjäsosiaalityöntekijöinä työskentelevät Emmi Hakala ja Siv Kola SONet BOTNIAsta.
 
 

 

Hanke-esittely

 

LISÄÄ TIETOA HANKKEESTA