Hankkeet

 

SONet BOTNIA ja hankkeet

 

SONet BOTNIA toimii mm. välittäjänä ja sillanrakentajana kuntien / kuntayhtymien suuntaan erityisesti hankkeiden alussa kuten myös niiden aikana. Hankkeiden lopussa sosiaalialan osaamiskeskuksilla on keskeinen rooli tutkimustulosten juurruttamis- ja kehittämistyössä sekä tunnistettujen toimintamallien pilotoinneissa sosiaalialan osaamiskeskusalueilla ja valtakunnallisesti.

 
Sosiaalihuollon valtiontutkimusrahoitusta saavat/saaneet tutkimushankkeet

Lisäksi SONet BOTNIA on mukana seuraavissa Sosiaalihuollon valtiontutkimusrahoitusta saavissa

tutkimushankkeissa: