Ajankohtaista

 
Ruotsin sosiaalipalvelulaki uudistuu

 

Lakiuudistus pyrkii kestävyyteen – sen täytyy kestää aikaa, erilaisia yhteiskunnallisia tilanteita sekä vaihtelevia poliittisia ja taloudellisia suhdanteita. Lähtökohtana on yksilön oikeus tarvitsemaansa tukeen ja apuun sekä kunnan tehtävä vastata tähän tarpeeseen.

 

Ruotsin tulevaisuuden sosiaalipalveluissa halutaan painottaa ennaltaehkäisyyn, saavutettavuuteen ja tasa-arvoon. Lakiuudistuksen mukaan sosiaalipalvelujen on oltava tietoon perustuvia. Erityisesti painotetaan sosiaalipalvelujen laatua ja siinä systemaattisen seurannan merkitystä.

 

 

LUE LISÄÄ UUTISKIRJEESTÄ