Etelä-Pohjanmaan tapahtumat

 

Tulevat tapahtumat

 

 

Etelä-Pohjanmaan Aikuissosiaalityön klubi ke 15.3.2023 klo 12.00-15.30 (Teams)

 

Tämän vuoden ensimmäisessä klubitapaamisessa teemana on aikuissosiaalityön saavutettavuus hyvinvointialueella. Tilaisuuden aluksi saamme tiiviit katsaukset aikuissosiaalityön kansallisen kehittämisen ajankohtaisista ja niiden annista E-P:lle työikäisten palveluiden siirryttyä hyvinvointialueelle. Lisäksi kuulemme Etelä-Pohjanmaan alueellisen kehittämisen tilanteesta ja aikuissosiaalityön ilmiöistä. Tämän jälkeen puheenvuoron saa SOS VTR -tutkimushanke AISAPA ja iltapäivän aikana myös työskennellään yhdessä keräten aineistoa tutkimushankkeen käyttöön.

 

Ilmoittautumiset 13.3.2023 mennessä tämän linkin kautta

 

Lähetämme teams-linkin ilmoittautuneille ennen tilaisuutta.

 

 

Lisätietoja: anne.saarijarvi@seamk.fi sekä tuula.peltoniemi@hyvaep.fi

 

 

 


 

Menneet tapahtumat

 

Etelä-Pohjanmaan Vammaissosiaalityön klubi 8.12.2022 klo 13-15.50

 

Syksyn klubitapaamisessa kuulemme ajankohtaisia puheenvuoroja Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen vammaispalvelujen tilanteesta. Aikaa on varattu myös kysymyksille, kommenteille ja yhteiselle keskustelulle.                   

 

OHJELMA

 

Tilaisuuteen kutsutaan mukaan Etelä-Pohjanmaan kuntien/kuntayhtymien vammaissosiaalityöntekijät (ml. johtavat sosiaalityöntekijät) ja sosiaaliohjaajat, terveyssosiaalityöntekijät, Eskoon sosiaalityöntekijä ja -ohjaajat, vammaisjärjestöjen aluetyöntekijät, hanketyöntekijät, sekä Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen vammaisneuvoston jäsenet.

 

 

Ilmoittautumiset to 1.12.2022 mennessä tämän linkin kautta.

Lähetämme Teams-linkin ilmoittautuneille ennen tilaisuutta.

 

 

Lisätietoja:

Anne Viita, sosiaaliasiamies, SONet BOTNIA, anne.viita@seamk.fi

Hanna Lahti, järjestöasiantuntija, Invalidiliitto ry, hanna.lahti@invalidiliitto.fi

 

 


 

 

Etelä-Pohjanmaan Aikuissosiaalityön klubi 27.10.2022 klo 12.00-15.30

 

Syyskauden ensimmäisessä klubitapaamisessa teemana on rakenteellinen sosiaalityö.

Saamme kuulla rakenteellisen sosiaalityön valtakunnallisesta kehittämisestä sekä siitä, miten tämä näyttäytyy jatkossa EP:n tekemisessä.

Tapaamisessa esillä on myös Lapuallakin pilotoitu MoRa (Monitoimijainen rakenteellisen sosiaalityön toimintamalli tulevaisuuden sosiaali- ja terveyspalveluissa) -tutkimushankkeen kehittämistyö

sekä monikanavaisesti toteutettavan sosiaalisen raportoinnin (SORA) -toimintamallin tilannekatsaus EP:ltä.

Iltapäivän aikana kuulemme ja tuotamme yhdessä ajatuksia siitä, miten rakenteellinen sosiaalityö saa parhaiten sijansa tulevalla hyvinvointialueellamme.

 

Ilmoittautumiset 24.10.2022 mennessä tämän linkin kautta

 

Lähetämme teams-linkin ilmoittautuneille ennen tilaisuutta

 

 

Lisätietoja: anne.saarijarvi@seamk.fi sekä tuula.peltoniemi@seinajoki.fi

 

 

 


 

Etelä-Pohjanmaan Vammaissosiaalityön klubi 31.5. 2022 klo 12-15.30

 

Pääaiheena kevään klubitapaamisessamme on  Vammaisten ihmisten osallisuus -hyvinvointialueen toimivat vammaispalvelut osallisuuden mahdollistajina

VTT Elisabeth Hästbacka johdattelee meitä teemaan alustuksellaan ”Tutkimuspohjainen näkökulma vammaisten ihmisten osallisuuteen yhteiskunnassa- vammaispalvelut mahdollistajana ja yhteiskehittämisessä”

Pohdimme ja laadimme iltapäivän aikana yhdessä myös viestiä Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen  aluevaltuustolle ja valmistelijoille.

 

Tilaisuuteen kutsutaan mukaan Etelä-Pohjanmaan kuntien/kuntayhtymien vammaissosiaalityöntekijät (ml. johtavat sosiaalityöntekijät) ja sosiaaliohjaajat, terveyssosiaalityöntekijät, Eskoon sosiaalityöntekijä ja -ohjaajat, vammaisjärjestöjen aluetyöntekijät sekä E-P:n soteuudistuksen työntekijät.

 

Vammaissosiaalityön klubin järjestäjinä toimivat Pohjanmaan maakuntien sosiaalialan osaamiskeskus SONet BOTNIA sekä Invalidiliitto ry. tiiviissä yhteistyössä SeAMKin ja EP:n soteuudistuksen kanssa.

 

 

Ilmoittautumiset ti 24.5.2022 mennessä tämän linkin kautta

 

Etelä-Pohjanmaan vammaissosiaalityön klubin 31.5. ilmoittautuminen on päättynyt. Voit tarpeen mukaan olla yhteydessä Invalidiliiton järjestöasiantuntija Hanna Lahteen hanna.lahti@invalidiliitto.fi

 

Lähetämme Teams-linkin ilmoittautuneille myöhemmin!

 

 


 

Aikuissosiaalityön klubi  to 7.4.2022 klo 12.00-15.15

 

Kevään klubissa pääteemana kuulemme ajatuksia ja näkemyksiä Haavoittuvuuden ilmiöistä ja saavutettavuudesta aikuisten parissa tehtävässä sosiaalityössä.

Lisäksi saamme ajankohtaiskatsauksen työikäisten palveluista hyvinvointialueellamme ja pohdimme yhdessä  näkemyksiä työikäisten palvelupolkujen kehittämiseen.

 

Ilmoittautumiset 1.4.2022 mennessä tämän linkin kautta

Lähetämme Teams-linkin ilmoittautuneille myöhemmin!

 

Lisätietoja: anne.saarijarvi@seamk.fi sekä tuula.peltoniemi@seinajoki.fi

 


 

Etelä-Pohjanmaan kuntien ja terveyssosiaalityöntekijöiden yhteinen työkokous 5.11.2021 (Teams)

 

Kuntien / kuntayhtymien sekä terveyssosiaalityöntekijöiden yhteinen työkokous pe 5.11.2021, klo 12:15-15:00

SONet BOTNIA on toteuttanut yhdessä Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin terveyssosiaalityön kanssa maakunnan sosiaalityöntekijöitä yhteisiä työkokouksia. Uudeksi kumppaniksi olemme saaneet EP:n Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen. Tilaisuudessa saamme laajan katsauksen sosiaalihuollon kehittämisohjelman kansallisesta etenemisestä sekä perehdymme tulevan hyvinvointialueen sosiaalityön ajankohtaiseen kehittämiseen.

 

Osallistujat: EP:n alueen kuntien/kuntayhtyminen sosiaalityöntekijät (ml. johtavat sosiaalityöntekijät) ja sosiaaliohjaajat, terveyssosiaalityöntekijät, Eskoon sosiaalityöntekijät)

 

Sitovat ilmoittautumiset: pe 29.10.2021 mennessä: https://link.webropolsurveys.com/S/ACE89CB539E92CBD   

Lähetämme Teams -linkin ilmoittautuneille myöhemmin!

 

Lisätietoja: anne.saarijarvi@seamk.fi

 


 

Etelä-Pohjanmaan Vammaissosiaalityön klubi 11.11.2021 klo 12:00-15:00 (Teams)

Pääteemana klubitapaamisessa on Vammaisten ihmisten köyhyys, jota tulee alustamaan  tutkimuspäällikkö Antti Teittinen, KELA. Saamme kuulla myös köyhyys- ja vammaisaktivisti Tuula Paasivirran näkemystä teemaan.

 

Tilaisuuteen kutsutaan mukaan Etelä-Pohjanmaan kuntien/kuntayhtymien vammaissosiaalityöntekijät (ml johtavat sosiaalityöntekijät) ja sosiaaliohjaajat, terveyssosiaalityöntekijät, Eskoon sosiaalityöntekijät, vammaisjärjestöjen aluetyöntekijät.   

 

 

Verkkotapaamisen ennakkoilmoittautumiset pyydämme viimeistään pe 5.11.2021 mennessä tämän linkin kautta.

Osallistumislinkki lähetetään ilmoittautuneille ennen tilaisuutta.

 

 

Vammaissosiaalityön klubin järjestäjinä toimivat Pohjanmaan sosiaalialan osaamiskeskus SONet BOTNIA sekä Invalidiliitto ry.

 


 

MoRa -hankkeen seminaari 4.11.2021 klo 12.00-16.00 (Lapua, Alajoki  -sali)

 

MoRa-seminaari on osa Monitoimijainen rakenteellisen sosiaalityön toimintamalli tulevaisuuden sosiaali- ja terveyspalveluissa (MoRa) -tutkimus- ja kehittämishanketta. Nimensä mukaisesti MoRa-hankkeen pyrkimyksenä on kehittää toimintamalli, jonka kautta voidaan rakenteellisen sosiaalityön tavoitteiden mukaisesti edistää yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta sekä kansalaisten hyvinvointia.

 

Keskeisiä toimijoita niin rakenteellisessa sosiaalityössä kuin MoRa-kehittämistyössä ovat kansalaiset ja kansalaistoimijat, sosiaalityön asiakkaat, sosiaalityöntekijät, sosiaalijohto sekä poliittiset päättäjät. Näemme, että he kaikki tuovat omasta taustaan kehittämistyöhän ainutlaatuista osaamista ja erityistä asiantuntijuutta. Juuri Sinun näkemyksesi on tärkeä osa tätä kokonaisuutta!

 

 


 

Aikuissosiaalityön klubi, ke 27.10.2021 klo 12.30-15.30

 

Syksyn klubitapaamisessa pääteemana on Osallisuutta vahvistava sosiaalityö. Kokoonnumme yhdessä pohtimaan mitä on 2020-luvun sosiaalityö työikäisten palveluissa, reflektoimaan tulevaisuuden sosiaalityötä, sen elementtejä, toisin tekemisen tarpeita ja hyviä käytäntöjä yhteistyökumppaneiden kanssa. Tällä kertaa keskitymme osallisuutta ja toimintakykyä vahvistavaan aikuissosiaalityöhön. Lisäksi pohdimme ”koelaboratoriossa” jälkihuollon ja aikuissosiaalityön yhdessä tekemistä.

Lisätietoja: anne.saarijarvi@seamk.fi

 

 


 

Gerontologisen sosiaalityön syyskarkelot, to 14.10.2021 (Teams) 

 

Etelä-Pohjanmaalla jatketaan gerontologisen sosiaalityön (GESO) kehittämisen ja toteuttamisen äärellä tällä kertaa ikäihmisten oikeuksien ja myös heidän kanssaan työskentelyyn liittyvien ammattieettisten kysymysten näkökulmasta. Ikäihmisten oikeuksien äärelle meitä johdattelee sosiaalioikeuden professori Laura Kalliomaa-Puha Tampereen yliopistosta. Hän on kiinnostunut ihmisten pääsystä oikeuksiinsa: miten ihmiset saisivat ne sosiaaliset oikeudet, jotka heille kuuluu. Vanhojen ihmisten kohdalla puhutaan erityisesti vanhuusoikeudesta. Mitä erityistä pitäisi tietää juuri vanhojen ihmisten oikeuksista?

 

Puheenvuorossa käsitellään vanhojen ihmisten oikeuksia sääntelevää lainsäädäntöä, puhutaan vanhuusoikeudesta ja keskustellaan etukäteen lähetetyistä kysymyksistä.

 

Lisätietoja: anne.saarijarvi@seamk.fi

 

Tilaisuuden ohjelma

 


 

Tietämisestä toiminnaksi – hyvinvointia ammatilisesta kokemustiedosta webinaari 26.5.2021 klo 13.00–15.30 (Teams)
 
Sosiaalialan osaamiskeskukset Pikassos ja SONet BOTNIA järjestävät webinaarin, jonka tavoitteena on avata rakenteellista sosiaalityötä ja moniäänisen tiedon tuottamisen merkitystä kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämiselle. 

 

Tilaisuuden materiaalit:

 

Ohjelma

Liukko ja Muurinen: Rakenteellinen sosiaalityö nyt ja tulevaisuudessa sote-keskuksessa, Pikassos ja SONet BOTNIA 26.5.2021   

Närhi, Mattihies, Kannasoja, Kokkonen, Rantamäki, Ruonakangas: Monitoimijainen rakenteellisen sosiaalityön toimintamalli tulevaisuuden sosiaali- ja terveyspalveluissa (MoRa)

Niiranen ja Saarinen: Rakenteellinen sosiaalityö Helsingin aikuissosiaalityössä

Saarijärvi: Etelä-Pohjanmaan kuulumiset rakenteellisessä sosiaalityössä ja sosiaalisessa raportoinnissa

Toroska: Satakunnan sote-rakenneuudistuksen hanke. Osa-alue 3. Soteammattilaisten ammatillisen kokemustiedon dokumentointi 

 

 


 

Gerontologisen sosiaalityön kevätkarkelot, ti 18.5.2021 (Teams)

Etelä-Pohjanmaalla käynnistellään yhdessä ideoiden gerontologisen sosiaalityön kehittämistä. Kutsumme mukaan kevään avaustilaisuuteen osallistujia keskeisiltä yhteistyötahoilta monialaisesti pohtimaan gerontologisen sosiaalityön kehittämistarpeita, tavoitteita  ja toteutustapoja. Tilaisuudessa tutustutaan konkreettisiin gerontologisen sosiaalityön toimintamalleihin sekä alueemme omiin kokeiluihin, joita voidaan ottaa käyttöön laajemminkin.  Tällä kertaa tutustumme erityisen tuen tarpeessa olevan asiakkaan tunnistamiseen.

Lisätietoja: anne.saarijarvi@seamk.fi

 

Tilaisuuden materiaalit:
Anne Saarijärvi: Gerokarkelot 18.05.2021

Marko Timonen: Gerontologisen sosiaalityön toiminnan esittely (Helsinki)
Taija Rantamäki: Erityisen tuen tarpeessa olevan asiakkaan tunnistaminen: Suupohjan toimintamallin
esittely

Jokimäki, Kaskiharju, Vierimaa ja Vuorinen: Digiraportti - Mikä ihmeen netti?

 


 

 

Aikuissosiaalityön klubi, ke 5.5.2021 (Teams)

Etelä-Pohjanmaan aikuissosiaalityön klubi -toimintamme jatkuu. Perusklubijäsenistömme kokoonpano täydentyy jatkossa teemoittain sovitusti alueen aikuissosiaalityön parissa toimivilla järjestötoimijoilla. Tilaisuuden pääteemana on tällä kertaa Tietoon perustuva aikuissosiaalityö. Tavoitteena on luoda katsaus siihen, mitä on meneillään työikäisten palvelujen/aikuissosiaalityön kehittämisessä huomioiden ammatillinen tieto, kokemustieto ja tutkittu tieto. Tarjoamme myös kattauksen siitä, miten Etelä-Pohjanmaalla eri alueilla ja kehittämiskokonaisuuksissa aikuissosiaalityön sisältöjä on meneillään ja miten voimme niitä yhdessä viedä eteenpäin.

Lisätietoja: anne.saarijarvi@seamk.fi

 

Tilaisuuden materiaalit 


 

Yhteinen työkokous kuntien/kuntayhtymien sosiaalityöntekijöille ja sosiaaliohjaajille sekä terveyssosiaalityöntekijöille ke 21.4.2021

Teemana: Millainen on sosiaalityöntekijöiden tulevaisuus?

 

Tilaisuuden materiaalit:

Tytti Luoto 2021. Missä tulevaisuuden sosiaalityötä tehdään?

Maija-Liisa Pajula 2021. Näkymiä tulevaisuuden terveyssosiaalityöstä

Kehittämisen tietoiskut:

Piia Jaskari 2021. Vammaispalvelut

Unto Raunio 2021 (Raili-Helena Kangasluoma). Päihde- ja mielenterveys

Anne Saarijärvi 2021. Tiedontuotannon yhtenäistäminen

Auli Romppainen 2021. Lastensuojelu

 

 

Etelä-Pohjanmaan vammaissosiaalityön klubi, to 8.4.2021 klo 12.00 - 15.30.

Teemana: Yhdessä kohti riittävän hyvää vammaissosiaalityötä

 

Tilaisuuden materiaalit:

Krokfors Ylva 2021. Kokemuksia asiakasosallisuudesta ja yhteiskehittämisestä YK

Saarijärvi ja Jaskari 2021. Vammaissosiaalityön klubi 8.4.2021

Valkama K. 2021. Riittävän hyvä vammaissosiaalityö

 

Kevään 2021 Etelä-Pohjanmaan vammaissosiaalityön klubin verkkouutinen Invalidiliiton julkaisussa:

https://www.invalidiliitto.fi/ajankohtaista/yhdessa-kohti-riittavan-hyvaa-vammaissosiaalityota?mod=2023-10-1


 

Vammaissosiaalityön klubi, ke 11.11.2020

Teemana: Vammaissosiaalityön paikannus 2020 ja tulevaisuus?

 

Tilaisuuden materiaalit:

Anna Metteri: Miltä näyttää vammaissosiaalityön tulevaisuus. Tiekartta 2030. Aikuisten parissa tehtävän sosiaalityön tulevaisuusselvitys.

 

Syksyn 2020 Etelä-Pohjanmaan vammaissosiaalityön klubin verkkouutinen Invalidiliiton julkaisussa:

https://www.invalidiliitto.fi/ajankohtaista/etela-pohjanmaan-vammaissosiaalityon-klubi-vahvistaa-kumppanuutta-ja-uuden-oppimista?mod=2023-10-1


Aikuissosiaalityön klubi 12.3.2020

Kaukonen Maija: Työ- ja toimintakyvyn arviointi aikuissosiaalityössä

Peltoniemi Tuula: Osallisuusmalli

Pasto Maarit: Kokemusasiantuntija sosiaalisena tukena asiakastyössä

Pasto Maarit: SUJUU-hanke

Aalto Anu: TASKU-hankkeen esittely


 

Hankkeiden ja kehittämisen kierrätyspäivä Seinäjoella to 16.1.2020

Tilaisuuden materiaalit:

Niiranen Päivi: Kansa-koulu II-hanke

Pasto Maarit: Osmo-hanke

Kinossalo Maiju: Child Up-hanke

Paavola Kirsi: Ageing Online-hanke

Riikonen Merja: Meidän erityinen perhe-hanke

Kataja Miikka: Järjestöt mukana muutoksessa

Pajula Maija-Liisa: EPSHP:lä tehtävä sosiaalityö laajan päivystyksen sairaalassa


 

STM aluekierros Kanta-Häme, Pirkanmaa ja Etelä-Pohjanmaa: Sosiaalihuollon tulevaisuus – seminaari ja työpaja 8.11.2019 Tampereella

STM, THL ja sosiaalialan osaamiskeskusverkosto järjestävät valtakunnallisen aluekierroksen, joka koskee uuden hallitusohjelman mukaista sosiaali- ja terveyskeskusten kehittämisohjelmaa ja erityisesti sosiaalihuoltoa. Kanta-Hämeen, Pirkanmaan ja Etelä-Pohjanmaan tilaisuus järjestetään perjantaina 8.11.2019 klo 9-16 Tampereella Scandic Tampere City -hotellissa (Hämeenkatu 1). Tilaisuuden aamupäivä koostuu STM:n ja THL:n puheenvuoroista, jotka liittyvät sosiaalihuollon kehittämiseen osana uuden hallitusohjelman toimeenpanoa. Lisäksi aamupäivällä kuullaan esityksiä STM:n keväällä julkaisemista sosiaalityöhön liittyvistä selvityksistä. Iltapäivällä työpajoissa luodaan yhteistä näkemystä hallitusohjelman ehdotetuista toimenpiteistä ja alueellisista sosiaalityön ja sosiaalihuollon kehittämistarpeista. Seminaarikierroksen tiedote ja kutsu sekä Tampereen tilaisuuden ilmoittautumisen linkit löytyvät täältä. Paikan päälle mahtuu 100 osallistujaa.

Aamupäivän osuus striimataan, linkki striimaukseen päivitetään myöhemmin tälle sivulle. Striimauksen kautta osallistuvien ei tarvitse erikseen ilmoittautua.

Lisätietoja tilaisuudesta antavat toimitusjohtaja Tuula Tuominen, tuula.tuominen(at)pikassos.fi sekä kehittämispäällikkö Seija Junno, seija.junno(at)pikassos.fi ja vs. kehittämissuunnittelija Auli Romppainen, auli.romppainen(at)seamk.fi

Lämpimästi tervetuloa!

 


 

Sosiaali- ja perusturvajohtajien sekä lähijohdon työkokous 5.11.2019

 

Aikuissosiaalityön klubi 25.10.2019

 

Lasten- ja nuorisopsykiatrian sekä sosiaalihuollon ja lastensuojelun keskustelutilaisuus 7.6.2019

 

Sosiaali- ja perusturvajohtajien sekä lähiesimiesten tapaaminen 14.5.2019

Teemana yliopistoyhteistyön syventäminen, kantaan liittyminen sekä sote-asiat. 

 

MAAKUNNALLISET TAPAAMISET Lapsi- ja perhesosiaalityö ja lastensuojelu sekä perhetyö. 10.5.2019 ja 17.5.2019 

Teemana mm. sosiaalihuollon ja perhetyön porrasteisuus, sijaishuollon laatukriteerit ja perhekuntoutus.