Sosiaaliasiamies

 

Sosiaaliasiamiehen tehtävänä on tuottaa sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain (812/2000) 24§:n mukaista sosiaaliasiamiestoimintaa Etelä-Pohjanmaan kunnille. Asiakaslain mukaan kunnan on nimettävä sosiaaliasiamies.

 

Sosiaaliasiamies neuvoo asiakkaita sosiaalihuoltoon ja varhaiskasvatukseen liittyvissä asioissa ja tarvittaessa avustaa sosiaalihuollon ja varhaiskasvatuksen palveluun ja kohteluun liittyvän muistuksen ja muiden asiakkaiden käytettävissä olevien oikeusturvakeinojen käytössä.

 

Sosiaaliasiamiehen tehtäväalueeseen eivät kuulu KELA:n, työvoimatoimen, terveydenhuollon, velkaneuvonnan tai edunvalvonnan palvelut.

 

Sosiaaliasiamiehen toimitila sijaitsee SONet BOTNIAn/SeAMKin sosiaali- ja terveysalan yksikön yhteydessä Kampustalolla Seinäjoella ositteessa Kalevankatu 35, jossa sosiaaliasiamies voi ottaa vastaan asiakkaita. Lisäksi sosiaaliasiamies voi ottaa vastaan asiakkaita sopimuksesta myös kunnan esittämissä tiloissa. Sosiaaliasiamies sopii vastaanottoajat yhdessä asiakkaan kanssa.

 

Yhteystiedot

 

Sosiaaliasiamies Taina Holappa

 

sosiaaliasiamies@seamk.fi

Sähköpostiviestiin ei saa laittaa asiakas- ja potilastietoja. Jos haluat lähettää asiakas- ja potilastietoja sisältävää tietoa, voit lähettää viestejä tietoturvallisesti https://www.turvaposti.fi/viesti/sosiaaliasiamies@seamk.fi

 

Puhelin 040 8302020. Suorat puhelinajat ti klo 12-13 ja ke klo 8.30-10. Puhelinnumerossa on käytössä vastaaja, johon voit jättää soittopyynnön takaisinsoittoa varten. Soittopyynnön voit jättää 24/7.

 

Vastaanotto ajanvarauksella.

 

Tietosuojaseloste