Pohjanmaan maakuntien sosiaalialan osaamiskeskus

Sosiaalisen ja hyvinvoinnin asiantuntija ja kehittäjä

Hankkeet

Kansa-koulu II -hanke

Kansa-koulu II -hanke tukee määrämuotoisen kirjaamisen toimeenpanoa sosiaalialalla. Hanke on valtakunnallinen ja se toteutetaan sosiaalialan osaamiskeskusverkostoa hyödyntäen ajalla 1.1.2018 – 31.12.2019. THL toimii hankkeen valtionapuviranomaisena.

PRO SOS

PRO SOS -hankekokonaisuuden päätavoite on vahva ja asiakaslähtöinen ja vaikuttava sosiaalityö sosiaalihuoltolain hengen mukaisesti. Hanke on saanut ESR-rahoituksen ajalle 1.8.2016-31.12.2018. Osahankkeita toteutetaan seitsemän osaamiskeskuksen alueella.

Ajankohtaista

Sopimuspohjainen verkosto-organisaatio

SONet BOTNIA on sopimuspohjainen verkosto-organisaatio, jonka ylläpitäjiä ovat Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite, Seinäjoen ja Vaasan kaupungit sekä Seinäjoen ammattikorkeakoulu Oy. Toimintaa ohjaavat johtoryhmä sekä maakunnalliset ohjausryhmät. Kehittäjäryhmätoiminta tukee asetettuja painopistealueita. Kehittämissuunnittelijoiden toimialueet ovat maakunnallisia.

 

Osaamiskeskuksen toiminnassa painottuvat:

- palvelujärjestelmien kehittäminen

- osaamisen vahvistaminen

- seudullinen yhteistyö ja alueellinen sosiaalipolitiikka

- kansallinen erityistehtävä pohjoismainen yhteistyö