Lisätiedot

Lisää tietoa YEE-hankkeesta:

 

Centria ammattikorkeakoulun kolmannen vuoden NSOS19K -ryhmän sosionomiopiskelijat tekivät lukuvuonna 2022 opiskelutyönään videoita nuorten oikeuksista lastensuojelun jälkihuollossa. Tätä videota varten on kysytty  jälkihuollon nuorten näkemyksiä lastensuojelun jälkihuollosta Webropol-kyselyn avulla esimerkiksi kysymällä ”Paras kokemuksesi jälkihuollossa?” ja miksi jälkihuoltoa voisi suositella muillekin.

 

 

 


 

"Nuorten aikuistumista tukevat suositukset julkaistiin tärkeään aikaan” – Pohjalaismaakunnissa selvitys antaa eväitä lastensuojelun jälkihuollon kehittämiseen

Tiedote 14.3.2022 

 


 

Lastensuojelun jälkihuollon asiakas Diana Lehtinen, 18, kärsii, kun sosiaalityöntekijä vaihtuu aina uudelleen: "Ei jaksaisi aina aloittaa uuden ihmisen kanssa":

Yle Uutiset 26.5.2021

 


 

Jälkihuollossa asioivien nuorten palveluja kehitetään nuorilähtöisesti ja palvelumalleja yhtenäistäen

Tiedote Seamkn verkkolehdessä.

 


 

Yhdessä aikuisuuteen - Elämässä Eteenpäin (YEE) 2020-2023

Lisää tietoja YEE-hankkeesta Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen verkkosivulta.

 

 

Kuva Julia Varala