Kansa-koulu III

 

Valtakunnallinen Kansa-koulu III -sosiaalialan kirjaamisosaamisen vahvistaminen digitaalisesti -hanke on saanut sosiaali- ja terveysministeriön valtionavustuksen. Hanketta toteutetaan ajalla 1.4.2020-31.12.2021. SONet BOTNIA on hankkeessa osatoteuttajana. Hankkeen hallinnoija on Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Vasso Ab. Päätavoitteena hankkeessa on lisätä sosiaalihuollon kirjaamisosaamista valtakunnallisesti ja vahvistaa edellytyksiä asiakastiedon yhdenmukaiseen kirjaamiseen ja käsittelyyn.

 

Kansa-koulu III -hankkeen Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan alueen koordinaattorina työskentelee Päivi Niiranen SONet BOTNIAsta.

 

 
Hyvin hallinnoidulla asiakastiedolla voidaan edistää tuottavuutta, osallisuutta ja mahdollisuuksia vaikuttaa. Tietojen ajantasainen saatavuus, yhteiskäyttö ja sähköinen arkistointi mahdollistuu saaduista asiakastiedoista. Kansa-koulu III tiimi tarjoaa laadukasta kirjaamisvalmennusta yksityisille sosiaalihuollon kirjaamisesta kiinnostuneille. Resurssisyista johtuen kirjaamisvalmennusta on tarjolla rajoitetusti. Ilmoittautuminen on nyt käynnissä kevään valmennusryhmiin.