Vammaispalvelut

VAMMAISPALVELUT

SONet BOTNIAn koordinoi ylimaakunnallista vammaispalveluiden verkostoa. Verkostolla ei ole ollut tapaamisia vuosien 2019-2020 aikana.

 

Etelä-Pohjanmaa

Järjestöyhteistyön/kansalaistoiminnan sekä sosiaalialan osaamiskeskuksen kumppanuudesta on lähtenyt rakentumaan idea vammaissosiaalityöntekijöiden klubista yhdessä Invalidiliiton kanssa syksyllä 2019. Vammaissosiaalityön klubin taustalla on tutkivan kehittämisen teemalliset tapaamiset asiantuntijoiden taustoittamana kohdehenkilöinään kuntien/kuntayhtymien vammaissosiaalityön tekijät, sosiaaliohjaajat, alueellisten vammaisjärjestöjen edustajat sekä terveyssosiaalityöntekijät. Ensimmäinen vammaissosiaalityön klubi siirtyi pidettäväksi keväästä 2020 marraskuulle 2020.

 

Vammaissosiaalityöntekijöiden ja järjestöjen yhteinen työkokous liittyen ajankohtaisiin aiheisiin on toteuttu 2.6.2020. Alustujana olleen THL:n erikoissuunnittelija Marika Kangas-Aramon ajankohtaiskatsaus löytyy täältä.

 

COVID -19 epidemian aikana keväällä SONet BOTNIA on koonnut maakunnallisesti yhteen vammaissosiaalityön vastaavia viranhaltijoita sekä esimiehiä Teamsin välityksellä. Tapaamisissa on pohdittu ja välitetty mm. hyviä käytänteitä koronaepidemian vaikutuksista työkäytäntöihin sekä mietitty yhteisiä ratkaisuja sekä muita ajankohtaisia kehitteillä olevia asioita.