Ruotsi

Ajankohtaista

Monikulttuurinen työ

Maahanmuuttajien terveys ja hyvinvointi

Maahanmuuttajien mielenterveys – ei kenenkään maalla?


Yhteistyötahoja

Faktagranskad webbplats - nå svenska myndigheter och kommuner

Svenska kommunförbundet och Landstingförbundet i samverkanTietoa sosiaalityön ja -palvelujen kehittämisestä ja tutkimuksesta

Socialstyrelsen

Socialdepartementet

Social Vetenskap - forskning i socialt arbete

SocialaNätet

IMS- Institutet för utveckling av metoder i socialt arbete

Forum för frivilligt socialt arbete

Forskningrådet för arbetsliv och Socialvetenskap

Etik i socialt arbeteUutisia

Ruotsissa yhtäläinen ja laadukas vanhustenhuolto turvataan kansallisella ohjeistuksella
Keväällä maan hallitus esitteli kansallisen vanhustenhuollon kehittämissuunnitelman ja varasi vuosittaisen 1.75 milj. kruunua pitkäjänteiseen kehittämistyöhön. Nyt suunnitelmasta on edetty kansalliseen ohjeistukseen, jolla pyritään valtakunnallisesti turvaamaan vanhustenhuollon taso. Ohjeistuksen tavoitteena on lisätä vanhuksen ja hänen omaistensa panosta hoidonsuunnittelussa sekä selkeyttää hoitomenettelyä. Lisäksi työntekijöille annetaan tavoitteelliset ohjeet työtä ohjaavasta ihmiskäsityksestä ja arvoista ja tuetaan työn suunnittelua ja päivittäistä toteuttamista. Päättäjille annetaan ohjeistus kunnalliseen suunnitteluun, seurantaan ja tulosten arviointiin sekä tuetaan paikallista kehittämistyötä. (13.7.06)
Lue lisää

Ruotsin kunnille laillinen oikeus tarjota kotiapupalveluja (service tjänster) vanhuksille
Vanhusten kotiasumisen edellytyksenä on hyvin toimiva kotipalvelu. Vanhukset, jotka eivät ole oikeutettuja varsinaiseen kotipalveluun tarvitsevat toisinaan apua arkipäivän askareissaan. Vuonna 2000 Ruotsissa menehtyi yli 1000 vanhusta kaatumistapauksessa ja 40 700 tarvitsi kaatumistapauksen takia sairaalahoitoa. Kotona asuvien vanhusten elämänlaadun parantamiseksi ja vahinkojen ennaltaehkäisemiseksi on hallitus päättänyt lakisääteisesti mahdollistaa kunnille kotiapupalvelujen tarjoamisen vanhuksille. Näin kunnat voivat helposti ilman ennakoivaa tarveharkintaa vastata vanhuksen tarpeisiin. Kunnat saavat itse määritellä mikä ikäraja 67v ylöspäin koskee mitäkin palvelua. Kunnat voivat periä palvelusta maksua suhteessa henkilön maksukykyyn. Kotiapupalvelu ei tule vaikuttamaan tarveharkintaisen kotipalvelun saamisoikeuteen vaan tarjoaa kunnalle mahdollisuuden vahvistaa vanhusväestön yleistä hyvinvointia. Kotiapupalvelu on osa kansallista vanhushuollon kehittämistyötä. (7.8.06) Lue lisää

Ruotsin Akateemisten liitto (SSR)-selvitti keväällä 2006 sosiaalisihteereiden työtilannetta. Valtaosa sosiaalityöntkijöistä katsoo, että heillä on vaikeuksia toteuttaa työssään sosiaalipalvelulain tarkoitusta. Kuntien säästöt ovat jo tällä hetkellä uhka hyvinvoinnille. Lue lisää


Ruotsissa sosiaalipoliittinen keskustelu brutalisoitunutta ja yksinkertaistettua? Ruotsin sosiaalijohtajien liitto vaatii viranomaisilta ja politiikoilta kokonaisvaltaista tulevaisuussuuntautunutta keskustelua sosiaalipoliitisista toimenpiteistä.
Lue lisää


Yhdyskuntatyö Pohjoismaissa - uutta tutkimustietoa. Samhällsarbete i Norden. Diskurser och praktiker i omvandling (doktorsavhandling / Päivi Turunen).

Läs mer

Katso myös Ulla Salonen-Soulién artikkeli (julkaistu Sosiaaliturva 17/2004)


Kuntauudistus Ruotsissa - paljon selvityksiä, vähän päätöksiä
Lue lisää