Norja

Perustietoa yhteiskunnasta ja julkisista palveluista

Yhteistyötahoja

Nå kommuner och myndiheterTietoa sosiaalityön ja -palvelujen kehittämisestä ja tutkimuksesta

Social- og helsedirektoratet

Institut for samfunnsforskning

Norges forskningsrådUutisia

Norjassa on käynnistymässä eläkeuudistus. Maan hallitus esittää mm. vanhuuselääkkeelle siirtymisiäksi 62 vuotta aikaisemman 67 ikävuoden sijaan. Samanaikaisesti työelämässä jatkaville tarjotaan korotettua vuosittaista eläkettä. Hallitus esittää myös nykyistä joustavampaa käytäntöä työelämän ja eläkkeen yhdistämiseen. Lisäksi halutaan varmistaa, että kaikki saavat ikärakenteen muuttuessa myös tulevaisuudessa vähintään minimieläkkeen.
Lue lisää


Norjassa työvoimatoimistot, Kansaneläkelaitos ja sosiaalitoimistot yhdistetään - kuntiin työ- ja hyvinvointitoimistot

Lue lisää


Kuntaliitokset vapaaehtoisia - kuntien lukumäärä on jatkuva keskustelun aihe Norjassa. Kuntareformi ei etene, koska poliittiset puolueet ovat erimielisiä rakennusuudistuksen sisällöstä kuntien ja alueiden välillä.
Lue lisää