Lasten, Nuorten ja Perheiden palvelut

Varhaiskasvatuksen kehittämistoiminta SONet BOTNIAssa 2004- 2011

 

 

Aiempi kehittämistoiminta on tukenut kuntien varhaiskasvatuksen erityispalvelujen suunnittelua, varhaiskasvatuksen verkostojen ja toimijoiden yhteistyötä sekä lasten palvelujärjestelmän kokonaisvaltaista kehittämistä.
Varhaiskasvatuksen alueellista kehitystyötä on toteutettu sosiaalialan osaamiskeskuksen kehittäjäryhmässä, asiantuntijaseminaareissa, alueellisissa hankkeissa ja koulutuksissa sekä koulutuksen, tutkimuksen ja käytännön välille muodostetuissa verkostoissa.

Kehittäjäryhmässä on keskusteltu varhaiskasvatuksen suuntalinjauksista ja päätetty yhdessä käytännön toimenpidevalmisteluista. Näitä ideoita on työstetty alueellisiksi tai ylimaakunnallisiksi hankkeiksi ja valmisteltu alueella toimivien kuntien/seutukuntien kehittämistoiminnan tueksi. Toimintaa on jaettu tarvittaessa myös pienempiin teemakohtaisiin ryhmiin. Kehittäjäryhmä on organisoitunut ylimaakunnallisesti ja SONet BOTNIAn johtoryhmä on nimennyt ryhmän jäsenet ja varajäsenet sekä hyväksynyt toimintasuunnitelman 2-vuotiskausittain vuodesta 2004 alkaen.

Vuoden 2011 aikana sekä alueellisissa että valtakunnallisissa keskusteluissa on pohdittu sosiaalialan osaamiskeskusten roolia varhaiskasvatuksen kehittämisen koordinoinnissa. SONet BOTNIAn varhaiskasvatuksen ylimaakunnallista kehittäjäryhmätoimintaa on suunnattu johtoryhmän linjauksella vuodesta 2012 uudelleen niin, että maakunnallisesti on tarvittaessa muodostettu Pohjalaismaakuntien alueelle varhaiskasvatuksen kehittäjäryhmätoiminnan sijaan moniammatillisia lapsi- ja perhepalvelujen kehittäjäverkostoja. Sen sijaan yhdyshenkilötyyppistä pienimuotoisempaa tiedotusyhteistyötä on kuitenkin yhä jatkettu varhaiskasvatuksessa sekä alueellisesti että suhteessa valtakunnalliseen sosiaalialan osaamiskeskusverkostoon.

Etelä-Pohjanmaan monialainen lapsiperhepalvelujen kehittäjäverkosto toiminta (2012-2015)

 

Pohjalaismaakunnista Etelä-Pohjanmaan alueella on jatkettu alueelliseen toimintasuunnitelmaan kirjattua lapsiperhepalvelujen monialaisen kehittäjäverkoston toimintaa yhteistyönä Kaste -hankkeiden (ELLA ja LasSE) kanssa vuosina 2012-2015. Kehittäjäverkoston tavoitteena on ollut rakentaa maakuntaan yhteistä näkyä ja tahtotilaa lapsiperhepalvelujen monialaisesta kehittämisestä. Työskentelyssä yhtenä painopistealueena on ollut myös ehkäisevän työn kustannusvaikuttavuuden näkyväksi tekeminen. Verkoston yhteisenä tuotoksena on valmistunut mm. ehkäisevä työn kustannusvaikuttavuus -esite http://www.seinajoki.fi/material/attachments/seinajokifi/sosiaalijaterveys/sosiaalipalvelut/hankkeet/6JqArYEEv/Ehkaisevatyosaastaarahaaesitenettiversio.pdf

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________

 

Toimintakertomus ja-suunnitelma

 

 

Toimintasuunnitelma 2010-2011

 

Toimintakertomus 2008-2009

 

Toimintakertomus 2006–2007

 

Toimintakertomus 2004-2005 ja suunnitelma 2006-2007

Kokousmuistiot

 

 

12.12.2011

 

31.10.2011

 

27.05.2011

 

28.03.2011

 

15.04.2010

 

26.01.2010

 

03.09.2009

 

16.04.2009

 

23.01.2009

 

19.09.2008

 

18.4.2008

 

21.2.2008

 

12.11.2007

 

6.9.2007

 

6.3.2007