Varhaiskasvatuksen Kuvastin

Varhaiskasvatuksen Kuvastin –itse-ja vertaisarviointityökalu päivähoidon työntekijöille


Varhaiskasvatuksen Kuvastin on päivähoidon työntekijöiden käyttöön tarkoitettu itse- ja vertaisarvioinnin työkalu. Alun perin sosiaalityöhön kehitetty Kuvastin-menetelmä toimii itse- ja vertaisarviointityökaluna. Menetelmän avulla varhaiskasvatuksen työntekijöillä on mahdollisuus reflektoida, kehittää ja ymmärtää omaa työskentelyään nostamalla esiin haasteelliseksi kokemiaan tilanteita tai asioita työstä. Työntekijä voi tarkastella ja selkeyttää työnsä sisältöjä menetelmän lomakkeita apuna käyttäen. Menetelmään kuuluvien vertaistapaamisten myötä työntekijän on mahdollista laajentaa ymmärrystään sekä omasta että verkostoissa tapahtuvasta työstä ja prosessien etenemisestä. Menetelmän avulla työntekijöiden on mahdollista sanallistaa ns. hiljaista tietoa, jolloin hyvät työkäytänteet pääsevät leviämään. Vertaisryhmässä keskustelun ja arvioinnin avulla on mahdollista löytää yhteisiä merkityksiä työlle, esimerkiksi selkiyttää ja yhtenäistää varhaiskasvatustyön käsitteitä.

Kuvastin -menetelmän kehittäminen varhaiskasvatuksen toimintaan sopivaksi käynnistettiin Pohjanmaan maakuntien sosiaalialan osaamiskeskuksen SONet BOTNIAn koordinoimana keväällä 2010. Menetelmää pilotoitiin (kerättiin käyttökokemuksia) kahdessa työryhmässä Seinäjoen ja Ilmajoen päiväkodeissa. Näistä ryhmistä saatiin hyviä kokemuksia; menetelmä on tuonut uusia työkaluja sekä laajentanut repertuaaria lasten ja perheiden kanssa työskentelyyn, mutta lisännyt yhteistyötä myös eri päivähoidon yksiköiden kesken.

Alunperin sosiaalipalvelujen arviointiryhmä FinSoc:ssa (Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos) kehitetty ja arvioitu menetelmä on nyt mallinnettu varhaiskasvatuksen käyttöön sekä suomenkielisenä että ruotsinkielisenä. Kehittämistyössä ovat olleet mukana Pohjalaismaakunnissa lasten, nuorten ja perheiden palveluita kehittävät KASTE -hankkeet: Etelä-Pohjanmaan lapset, nuoret ja lapsiperheet -kehittämishanke, Pohjanmaan Perhekaste -hanke / Kaste familje-projektet i Österbotten ja Selevä Paletti -hanke. Yhteistyössä ovat olleet mukana Pohjanmaan maakuntien sosiaalialan osaamiskeskuksen SONet BOTNIAn ja alueen varhaiskasvatuksen kehittäjäryhmä.

Varhaiskasvatuksen Kuvastin