Pohjanmaa-hanke

Pohjanmaa-hanke on mielenterveys- ja päihdetyön kehittämishanke Vaasan, Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirien alueella. Hankkeen lähtökohtana on mielenterveystyön ja päihdehuollon kehittäminen alueen väestön hyvinvoinnin edistämiseksi. Kohteena ovat alueen väestö ja sen koko elinkaari, palvelujärjestelmä ja elinympäristö.

 

Pohjanmaa-hankkeen www.sivut

SONet BOTNIAn projektikoordinaattori Pohjanmaa-hankkeessa

Minna Laitila
SONet BOTNIA
Seinäjoen ammattikorkeakoulu
PL 412
60101 SEINÄJOKI
S-posti: etunimi.sukunimi@seamk.fi
Puhelin: 040-8304131