Vammaistyö

Vammaispalveluhanke

Valtakunnallisessa vammaispalveluhankkeessa on mukana Eskoon hallinnoima osahanke pohjalaismaakuntien alueella.

Vammaispalveluhanke