Asiantuntijarekisterit

Arviointi-, koulutus- ja tutkimuspalveluja

Listaan on koottu sekä kansallisia että alueellisia sosiaalialan toimijoita.

kts. lisää

 

Sosiaalihuollon ekonsultaatiohanke

Stakesin Sosiaalihuollon ekonsultaatiohanke luotiin helpottamaan sosiaalityöntekijöiden ja muiden sosiaalialan ammattilaisten tuen ja tiedon saamista. Siinä rakennettiin internetportaalia, Sosiaaliporttia, sosiaalityön ammattilaisille ja kehitettiin sosiaalityötä tukevaa konsultaatiopalvelujärjestelmää. Konsultaatiopalvelujärjestelmää koskeva hanke päättyi 30.6.2004.