Ajankohtaista

Kevään 2024 sosiaalialan ajankohtaiskatsaukset: Etelä-Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa ja Pohjanmaa


12.12.2023

Kevään 2024 sosiaalialan ajankohtaiskatsausten ajankohdat, ilmoittaudu tästä: 

 

Torstaina 18.1.2024, klo 8:15 - varaus klo 9:00 saakka

Aihe: Näyttöön perustuvat sosiaalipalvelut Ruotsissa – mittava kansallinen laadun varmistamistyö

Osaamiskeskusverkoston pohjoismaisen erityistehtävän asiantuntija, kehittämissuunnittelija Marjo Hannu-Jama

SONet BOTNIA

 

Ilmoittaudu ti 16.1.2024, klo 16 mennessä: https://link.webropolsurveys.com/EP/7BD4CFF637E731FB

 


 

Torstaina 15.2.2024, klo 8:15 - varaus klo 9:00 saakka

Aihe: varmistetaan myöhemmin

 

Ilmoittaudu ti 13.2.2024, klo 16 mennessä: https://link.webropolsurveys.com/EP/7F00BDAB786F9EE3

 


 

Torstaina 21.3.2024, klo 8:30 - varaus klo 9:15 saakka

Aihe: Lastensuojelu maahanmuuttajaperheissä - tutkimustuloksia

Kati Turtiainen, yliopistonlehtori Kokkolan yliopistokeskus Chydenius/JyU

 

Ilmoittaudu ti 19.3.2024, klo 16 mennessä: https://link.webropolsurveys.com/EP/51C7E75469C734D3 

 


 

Torstaina 18.4.2024, klo 8:30 - varaus klo 9:15 saakka

Aihe: Kaksi esimerkkiä ammattilaisten käyttämästä harkintavallasta: hallinnolliset kriisit ja pakolaistaustaiset nuoret

Tema: Två exempel på professionellas perspektiv på handlingsutrymme: administrativa krissituationer och unga personer med                    flyktingbakgrund

doktorander Liselott Sundbäck, socialpolitik Åbo Akademi och Sanni Lindroos socialt arbete Helsingfors universitet

 

Ilmoittaudu ti 16.4.2024, klo 16 mennessä: https://link.webropolsurveys.com/EP/FD4363AFB0C77407

 


Torstaina 23.5.2024, klo 8.15 - 9.15

Aihe: Sosiaalihuolto - palvelut- tulevaisuus?

Harri Jokiranta, johtava asiantuntija STM

Ilmoittaudu ti 21.5.2024, klo 16 mennessä: https://link.webropolsurveys.com/EP/9E8D6FD844E7FE44

 

Torstaina 13.6.2024, klo. 8.30 TILAISUUS PERUUTETTU ALUSTAJAN ESTEEN VUOKSI (ilmoitamme myöhemmin uuden ajankohdan)

Aihe: Digitalisaation rajat ja mahdollisuudet sosiaalialalla

Leena Viinamäki, yliopettaja Lapin AMK, dosentti Turun yliopisto

Ilmoittaudu ti 11.6.2024, klo 16 mennessä: https://link.webropolsurveys.com/EP/400EBEEC162D33C7

 

 

 

 

 

 

 


Takaisin uutisiin